01plus

Generare facturi

Odată cu transformarea prospecților în clienți veți avea nevoie de contracte și facturi. Acestea vor fi și ele generate automat, pe baza unor șabloane definite în prealabil și transmise prin email către destinatar, direct din aplicație.

Vei putea defini diferite tipuri de contracte (interne, externe, de produse sau de servicii) și facturi (proforme, de avans sau finale).

02plus

Facturare repetitivă servicii

Veți putea genera facturi pentru servicii taxabile repetitiv, lunar, trimestrial, anual sau la alte intervale de timp alese de tine.
Veți avea posibilitatea de a defini reguli de facturare automată pentru abonamente, chirii sau alte servicii taxabile periodic.

03plus

Integrare cu e-Factura

Această funcționalitate se aplică pentru derularea transparentă a contractelor de achiziții publice și a celor dintre operatorii economici.
Odată cu utilizarea facturii electronice și a sistemului informatic RO e-Factura, timpul de transmitere a facturilor este minimizat, factura este emisă, transmisă și primită într-un format electronic structurat de tip XML care permite prelucrarea sa electronică și automată, validarea datelor având loc în momentul transmiterii și primirea confirmării livrării este imediată.

Obține un cont GRATUIT acum ⟫